FORGOT YOUR DETAILS?

P.R.A.T.S Cornișa
Parcul regional de agrement turistic si sportiv

Serviciul Baze Sportive și Agrement

Serviciul Amenajare Spații Verzi

Serviciul Intervenții Edilitare

Padocul de câini
Serviciul pentru gestionarea câinilor comunitari

EVENIMENTE

Eveniment 3

28 noiembrie 2018 Scris de dspsa in Evenimente

Eveniment 1

28 noiembrie 2018 Scris de dspsa in Evenimente

Gasca Zurli la Botosani

28 noiembrie 2018 Scris de dspsa in Evenimente

Ceremonia de deschidere

28 noiembrie 2018 Scris de dspsa in Evenimente

DESCRIEREA INSTITUTIEI

Directia de Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani

s-a înfiinţat în anul 2008 prin H.C.L. nr. 287 din 07 iulie sub denumirea de Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement, iar în anul 2011 prin H.C.L. nr. 188 din 30 iunie şi-a schimbat denumirea în Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement.

Obiectul de activitate al directiei

este administrarea şi gestionarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Botoşani, constituite din: construcţii, terenuri, săli de sport, baze sportive şi zone de agrement, cu dotările tehnico-edilitare aferente.

Obiectul de activitate al Directiei Servicii Publice, Sport şi Agrement se realizează prin:

- întreţinerea şi exploatarea bazelor sportive şi zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;
- furnizarea către populaţie, cluburi şi asociaţii sportive, alte persoane juridice a serviciilor publice de agrement, organizarea de competiţii sportive şi punerea la dispoziţie a bazelor sportive, concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire şi comerţ producătoare de venituri, organizarea de spectacole, închirierea bazelor sportive pentru organizarea de evenimente;
- identificarea şi soluţionarea problemelor de utilitate publică, executarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- prestarea de servicii edilitare (intervenţii, lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, lucrări de întreţinere semafoare, lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, lucrări la înălţime);
- lucrări de servicii pe bază de comandă aprobată de ordonatorul principal de credite;
- gestionarea câinilor fără stăpân care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, pe raza municipiului Botoşani;
- activităţi de marketing;
- activităţi de închiriere a bunurilor din dotarea bazelor sportive şi de agrement, precum şi de închiriere de echipamente sportive;
- alte activităţi necesare realizării obiectului de activitate ori dispuse de Consiliul Local.

TOP